Велдтек-Груп

Велдтек-Груп. Порошкові дроти для зварювання, наплавлення та напилення

Одним із шляхів механізації процесу дугового зварювання є застосування порошкових дротів. Порошковий дріт для зварювання сталі складається з низьковуглецевої сталевої оболонки, в яку запресовуються порошки феросплавів (для легування металу), залізні порошки (для підвищення продуктивності та які є наповнювачем), газо- і шлакоутворюючі компоненти (для захисту розплавленого металу від повітря шляхом виділення газів при розплавленій осердя). Порошковий дріт виготовляють на спеціальних верстатах методом безперервного згортання в трубку стрічки шириною 8-20 мм і товщиною 0,2-4 мм і протягуванням через фільєри з одночасним заповненням порошком.
      В Україні, незважаючи на загальний спад виробництва, зберігається попит на порошкові дроти різного призначення. Провідним виробником порошкових дротів є ТОВ «ТМ.ВЕЛТЕК», випускає до 70% всього обсягу виробленої в Україні продукції. На даний момент виробництво підтримується на рівні 400-600 тонн на рік (при потужностях до 5000 тонн на рік). Група компаній «WELDTEC», в яку входять виробник дротів ТОВ «ТМ.ВЕЛТЕК», розробник технології наплавлення і устаткування для неї ПП «Реммаш» і розробник нових дротів, технології їх виготовлення і застосування СП «ТМ ВелдТек», серійно виготовляє і реалізує більше 96 марок порошкових дротів діаметром від 1,0 до 6,0 мм. З них близько 60% складають дроти, що традиційно застосовуються, а решта - нові порошкові дроти торгових марок ТМВ (для зварювання) і ВЕЛТЕК (для наплавлення). Вся продукція сертифікована ДП НТЦ «СЕПРОЗ» .
      Сьогодні ринок порошкових дротів України поділений між вітчизняними виробниками, підприємствами Росії та провідними світовими фірмами. У цих умовах технічна політика ТОВ «ТМ.ВЕЛТЕК» і СП «ТМ ВелдТек» спрямована на забезпечення якості продукції, що випускається шляхом вдосконалення технології виробництва на всіх її етапах, впровадження жорсткого пооперационного контролю, реалізації останніх досягнень в області дугового зварювання й наплавлення з метою оптимізації складів порошкових дротів і створення порошкових дротів нового покоління. Посилено вимоги до хімічного складу наплавленого металу, тому що тільки оптимальні співвідношення легуючих елементів дозволяють отримати високу стійкість зварних швів і наплавленого металу. У зв'язку з цим ТОВ «ТМ.ВЕЛТЕК» і СП «ТМ ВелдТек» дотримуються наступної практики роботи з замовниками: перед виконанням замовлення уточнюються технічні вимоги до механічних властивостей зварного з'єднання, марки зварюваної сталі, склад основного металу, технології зварювання або наплавлення і тільки після цього виконується замовлення під конкретну задачу.
ТОВ «ТМ.ВЕЛТЕК»
СП «ТМ ВелдТек»

Детальніше
>