Відновлення литих деталей вантажних вагонів


     В.В. Нестикайло, головний технолог (ПКТБ ЦВ УЗ, м. Київ), В.А. Зайдулін, головний зварник, В.П. Краснюков, інженер (ДП «Укрспецвагон», смт Панютино), А.В. Хилько, зав. лабораторії (ТОВ «ТМ. Велтек», м. Дніпропетровськ)

(Газета "Металлургія. Технології & Обладнання", №15-16, 29.08.2011 р.)


Відновлення литих деталей вантажних вагонівВпровадження технологій відновлення та зміцнення деталей наплавленням має широкі перспективи і при правильному виборі обладнання та матеріалів майже відразу забезпечує віддачу. Фахівці ТОВ «ТМ.ВЕЛТЕК» за підтримки Проектно-конструкторського та технологічного бюро рухомого складу Державної адміністрації залізничного транспорту України (ОКТБЦВ УЗ) і ДП «Укрспецвагон» пропонують досвід використання порошкового дроту марки «ВЕЛТЕК-Н290» при ремонті литих деталей вантажних вагонів. Сучасна концепція енего- і ресурсозбереження, прийнята в тому числі й на залізничному транспорті, у поєднанні з високим рівнем технічних вимог до рухомого складу - як в умовах поточної експлуатації, так і з урахуванням перспективи його подальшого використання, визначає критерії вибору технологій виготовлення і ремонту найуживаніших деталей* Це стосується й виготовлення і ремонту литих деталей вантажного вагона, які виготовляють зі сталей 20ГЛ, 20ФТЛ, 20ГТЛ, 20ГФТЛ (ГОСТ 977, ГОСТ 22703, ТУ 24,05.486-82). До числа найбільш навантажених і швидкозношуваних деталей вантажних вагонів слід віднести корпус букси та корпус автозчеплення.
     Букси є найважливішими елементами колісних пар візка вагона, від надійності яких залежить безпека руху поїздів. Вони встановлені на шийках осі й, передаючи обертовий рух до колісних пар, забезпечують переміщення вагона із необхідною швидкістю. Букси сприймають і передають колісним парам як власне вагу, так і динамічні навантаження, що виникають під час руху вагона, і при цьому обмежують поздовжні й поперечні переміщення колісних пар щодо рами візка.

Працюючи в таких складних умовах навантаження при змінних температурних і погодних параметрах, корпуси букс мусять забезпечувати високу надійність і безпеку руху вагона, а також мати достатній експлуатаційний ресурс, особливо при підвищених навантаженнях і швидкісних режимах руху поїздів. Ці ж вимоги поширюються й на корпуси автозчеплень.


     При відновленні корпусів букс наплавляють опорні поверхні та зношені поверхні напрямних щелеп. З метою підвищення продуктивності, якості наплавлення і зниження деформації букси фахівці ДП «Укрспецвагон» використовують порошковий дріт марки «ВЕЛТЕК-Н290» діаметром 1,2 мм. Використання цієї марки дроту дозволено до застосування «Інструкцією зі зварювання й наплавлення при ремонті вантажних вагонів», що затверджена Дирекцією Ради на залізничному транспорті держав-учасників Співдружності й «Інструкцією зі зварювання ЦВ-0019». До речі, це єдина марка дроту, що дозволена до використання на залізничному транспорті для наплавлювальних робіт при ремонті вантажних вагонів.
     Наплавлення виконують у середовищі вуглекислого газу на струмах 180-230 А й напрузі на дузі 21-27 В. Товщина наплавленого шару, залежно від зношування, становить 3-12 мм. Необхідну товщину забезпечують багатошаровим наплавленням. Процес характеризується легким запалюванням і стабільним горінням дуги, дрібно крапельним перенесенням із незначним розбризкуванням електродного металу, гарною відокремлюваныістю жужільної кірки. Наплавлений метал щільний і добре сформований. Твердість наплавленого металу відповідає вимогам нормативної документації (240-300 НВ). Наплавлені поверхні обробляють фрезеруванням із забезпеченням вимог креслення деталі. Тривалий термін експлуатації засвідчив ефективність цієї технології ремонту корпуса букси.
     Цю ж марку дроту застосовують на підприємстві й при наплавленні зношених тягових і ударних поверхонь контуру зачеплення корпуса автозчеплення. Величину зношування вимірюють шаблонами для визначення товщини наплавлюваного шару. Для підвищення продуктивності праці використовують дріт марки «ВЕЛТЕК-Н290» діаметром 1,6 мм. Наплавлення виконують за один прохід у середовищі вуглекислого газу на струмах 280-320 А, і напрузі на дузі 26-29 В. Необхідну товщину наплавлення забезпечують висотою наплавленого шару з урахуванням подальшої механічної обробки. Твердість наплавленого металу становить 250-300 НВ.
     Обидві подані вище технології ремонту литих деталей вантажних вагонів успішно використовують на ДП «Укрспецвагон» уже протягом кількох років.
     Ремонтують корпуси автозчеплення із застосуванням порошкового дроту «ВЕЛТЕК-Н290» й на інших вагоноремонтних підприємствах «Укрзалізниці», відповідно до затвердженої технологічної документації ЦВ0072 («Типовий технологічний процес зносостійкого наплавлення деталей автозчепного пристрою»), починаючи з 2006 року. Згадана технологія забезпечує високу якість ремонту, надійну експлуатацію й безпеку руху вантажних вагонів.
     Окрім згаданого, для потреб залізниці спеціалісти Т0В «ТМ.ВЕЛТЕК» розробили і виготовили низку порошкових дротів, наприклад, для відновного наплавлення зношених поверхонь колісних пар, газотермічного напилення шийок колінчастих валів тепловозів тощо. Маючи великий досвід у виготовленні та впровадженні порошкових дротів для відновлення і поверхневого зміцнення деталей металургійного й іншого важконавантаженого обладнання, фахівці підприємства розроблять порошкові дроти на Ваше замовлення, допоможуть із впровадженням і виконають авторський нагляд у процесі експлуатації.