ТОВ «ТМ. Велтек» – Провідний виробник порошкових дротів в Україні


Надруковано в журналі "Автоматичне зварювання" 2021 №3

За останні 20 років механізоване та автоматизоване зварювання порошковим дротом стало основною альтернативою ручному дуговому зварюванню штучними покритими електродами та механізованому зварюванню дротом суцільного перетину в захисних газах. Збільшення споживання зварювальних порошкових дротів в розвинених країнах обумовлено об’єктивними техніко-економічними перевагами, такими, як висока продуктивність, відмінні оперативні характеристики, стабільна якість і гарантовані механічні властивості швів при зварюванні сталей різного призначення. Узагальнені показники об’ємів виробництва і застосування зварювальних порошкових дротів оцінюються на рівні 11 % в країнах Західної Європи, 19 % в США, 27 % в Японії та 36 % в Республіці Корея. Основними галузями їх застосування є суднобудування, спорудження бурових платформ, виробництво конструкцій та будівництво мостів, виготовлення резервуарів і котлів, промислове і транспортне машинобудування.
     Металургійні переваги порошкових дротів головним чином полягають в порівняно легкій та гнучкій адаптації властивостей дроту до складу і властивостей зварюваної сталі, в забезпеченні можливості управління тепловкладенням при зварюванні.
     Технологічні переваги порошкових дротів забезпечуються високою стабільністю горіння дуги, малим розбризкуванням електродного металу, сприятливою формою швів при зварюванні в різних просторових положеннях.
     Техніко-економічні переваги застосування порошкових дротів головним чином полягають у високій продуктивності плавлення, яка обумовлена високою щільністю струму, а також додатковим присадним матеріалом сердечника (залізним порошком). Продуктивність плавлення порошкових дротів з металевим сердечником досягає 7,2...9,6 кг/год.
     На даний час провідним виробником порошкових дротів в Україні є компанія ТОВ «ТМ. ВЕЛТЕК». Дякуючи інвестиціям в модернізацію і оновлення основних фондів, впровадження сучасних технологій і цілеспрямовану професійну підготовку кадрів підприємство вийшло на якісно новий рівень виробництва продукції. В даний момент потенціал підприємства дозволяє за широкою номенклатурою матеріалів повернути втрачені раніше Україною позиції на ринку зварювальних матеріалів і запропонувати вітчизняній промисловості за програмою імпортозаміщення високоякісні порошкові дроти для зварювання і наплавлення, які не поступаються, а в ряді випадків перевершують іноземні аналоги.
     Найбільш широко використовуються в промисловості України порошкові дроти для зварювання в захисних газах металоконструкцій з маловуглецевих, вуглецевих, низьколегованих конструкційних і суднових сталей. У зв’язку з тенденцією збільшення обсягу виробництва зварних металоконструкцій в промисловому і цивільному будівництві, мостобудуванні, в тому числі і в експортному варіанті, ТОВ «ТМ. ВЕЛТЕК» пропонує застосовувати в цих галузях дві нові марки дротів: ППс-ТМВ7 (C1; M21)-1,2 (1,6) і ППс-ТМВ-мк5 (M21)- 1,2 (1,6), які в рамках імпортозаміщення дозволять суттєво змінити частку застосування імпортних аналогів.
     З більш детальною інформацією про запропоновані матеріали можна ознайомитись за посиланнями:
https://weldtech-group.com/rus/FCWw-TMW-mc5
https://weldtech-group.com/rus/PPc_TMV7

Приклади імпортозаміщення

Марка зварювального порошкового дроту ТОВ «ТМ. ВЕЛТЕК» Закордонний аналог зварювального порошкового дроту
ТМВ-МК5 FILARC PZ6102 (ESAB), OK Tubrod 14.13 (ESAB), Outershild mc 710H
ППс-ТМВ7 FILARC PZ6113 (ESAB), OK Tubrod 15.14 (ESAB), Supercored 71 (HYUNDAI WELDING)

ППс-ТМВ7
 • ТУ У 19369185.008-96
 • EN ISO 17632 - A : T 42 4 Р С 1 Н5
 • EN ISO 17632 - A : T 42 4 Р M21 1 Н10
 • AWS A5.36 : E71T1-C1A4-CS2-H4
 • AWS A5.36 : E71T1-M21A4-CS2-H8
 • ГОСТ 26271-84
ТМВ-МК5
 • ТУ У 19369185.008-96
 • EN ISO 17632 - A : T 42 4 Р С 1 Н5
 • EN ISO 17632 - A : T 42 4 Р M21 1 Н10
 • AWS A5.36 : E71T1-C1A4-CS2-H4
 • AWS A5.36 : E71T1-M21A4-CS2-H8
 • ГОСТ 26271-84